Skip to collection list Skip to video grid
Skip to collection list Skip to video grid

藝術文化

20171009 全民歡度雙十國慶 府前升旗台東放煙火

歡度雙十國慶,今年活動橫跨三個縣市。包括十月九號會在台中舉辦國慶晚會,十月十號當天一早,在台北總統府前,盛大的國慶大典,以及當天傍晚,在台東卑南溪出海口,也會帶來璀璨煙火,要讓全民共同歡慶,我們在這片土地上,一起創造的故事。